Beantwoording Kamervragen over het opkopen van emissierechten

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Moorlag (PvdA) naar aanleiding van een artikel over het opkopen van emissierechten uit het FD van 23 november jongstleden.