Beantwoording Kamervragen over de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) over realisatrie van de snelle spoorverbinding 'Wunderline' tussen Groningen en Bremen.