Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Breaking the Barriers to the Circular Economy'

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over het rapport 'Breaking the Barriers to the Circular Economy'. De vragen van het Kamerlid gingen over knelpunten uit het rapport. Zoals te lage grondstofprijs, gebrekkige consumentenkennis en tekortschietende gedragsverandering.