Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen en diersoorten van een landbouwbedrijf

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 13 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over dieraantallen en diersoorten van een landbouwbedrijf vanaf 23 maart 2016 tot en met 31 december 2016 en 1 januari 2017 tot en met 17 november 2017.