Kamerbrief met rapport Monitor onderwijshuisvesting Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt het rapport Monitor onderwijshuisvesting Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs aan de Tweede Kamer.