Kamerbrief over uitwerking afspraak betreft kolencentrales uit regeerakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking van de afspraak over kolencentrales uit het regeerakkoord.