Nederland geeft 5 miljoen euro voor regionale troepenmacht Sahel

Op uitnodiging van de Franse president Macron kwamen vandaag in Parijs de vijf landen uit de Sahel-regio bijeen die de zogeheten G5-Sahel troepenmacht vormen. Samen met een groep landen en instellingen die nauw betrokken zijn bij de Sahel-regio, werd besproken hoe deze troepenmacht het beste ondersteund kan worden. Nederland, dat zich al langere tijd inzet voor veiligheid en ontwikkeling in de regio, werd vertegenwoordigd door minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. 

De G5-troepenmacht werd eerder dit jaar opgericht door Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad om de regionale veiligheid te bevorderen. Een aanzienlijk deel van de irreguliere migratie naar Europa loopt via deze regio. De resolutie waarmee de VN Veiligheidsraad de troepenmacht heeft verwelkomd voorziet echter niet in directe financiering vanuit de VN. De VN roept de internationale gemeenschap daarom op om de troepenmacht te ondersteunen met financiële en materiële middelen. 

Door het strategische belang van de Sahel-regio en de rol die de G5-troepenmacht krijgt in de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder migrantensmokkel, heeft Nederland tijdens de bijeenkomst in Parijs een bijdrage van 5 miljoen euro toegezegd. 

Zijlstra: ‘Met de bijdrage van Nederland en internationale partners kan de G5-troepenmacht op termijn zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid nemen.’

Dit bedrag gaat naar operationele steun van de troepenmacht, maar ook naar de inbedding van de troepenmacht in de rechtstaat en het versterken van de mensenrechtencomponent. Hiermee worden verdachten binnen de kaders van de wet gearresteerd en berecht. Dit zijn belangrijke elementen waar Nederland zowel in de EU als de VN succesvol aandacht voor heeft gevraagd.   

Steun aan het G5-secretariaat en het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de G5-landen, vormt ook deel van het Nederlandse steunpakket. 

Minister Zijlstra kondigde tijdens de bijeenkomst eveneens aan dat Nederland in januari 2018 van plan is een diplomatieke vertegenwoordiging in Niamey, de hoofdstad van Niger, te openen.