Aanvullingen op de adviesbrief van het deskundigenberaad-zoönose Q-koorts 2016