Besluit op Wob-verzoek over een gestorven eend

De minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit heeft op 19 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een gestorven eend die aan een onderzoek is onderworpen.