Besluit op Wob-verzoek over overleg op 20 september 2017 met de minister van Economische Zaken

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 19 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op het overleg dat op 20 september 2017 plaatsvond op het Provinciehuis te Groningen waarbij de minister van Economische Zaken aanwezig was.