Besluit op Wob-verzoek Selectiviteitsbeleid luchthaven Schiphol

De minister  van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 19 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten met betrekking tot het selectiviteitsbeleid van luchthaven Schiphol.