Hulp en vertegenwoordiging bij pgb-beheer

Deze infographic helpt pgb-houders, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars te bepalen of het wenselijk is hulp of vertegenwoordiging in te zetten bij het beheer van een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een bijlage bij het rapport 'Regie en vertegenwoordiging bij pgb-beheer'.