IBI-nieuwsbrief nummer 78

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

 • Terugblik en vooruitblik
 • Festival der verantwoording
 • De overall rapportage Sociaal Domein is uit!
 • Decembercirculaire
 • Enquête Iv3, goed ingevuld
 • Vanuit de commissie BBV
 • SiSa 2017
 • Terugblik SiSa workshop voor starters
 • SiSa accountantsgroep & Sisa werkgroep interdepartementaal
 • Artikel 12 aanvragen 2018
 • Interessant artikel: Blockchain en SBR