Overzicht scenario's toekomstig beheer pgb

Deze tabel schetst de belangrijkste kenmerken van elk toekomstscenario voor het beheer van het persoonsgebonden budget (pgb) uit het rapport 'Regie en vertegenwoordiging bij pgb-beheer'.