Rapport 'Status inzameling grof huishoudelijk afval op milieustraten'

Het rapport geeft de stand van zaken weer van de inzameling van grof huishoudelijk afval op milieustraten, de scheiding op milieustraten en het effect van eventuele nascheiding.