Rapport 'CO2 uitstoot en de verschuiving van de productie van plastic naar papieren draagtassen'

Het onderzoek richt zich op het milieuresultaat bij het verschil in uitstoot van CO2 door een verschuiving van de productie van plastic naar papieren draagtassen.