Rapport 'Veilig met minder kosten. Proeftuin niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s)'

Het rapport geeft de resultaten van een proeftuin voor de beveiliging van niet-actief beveiligde overwegen (NAB's) tegen veel lagere kosten.