Afschrift brief met commentaar op uitvoering onderzoek tapsysteem politie

Afschrift van de brief van de Auditdienst Rijk aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief gaat over de conclusies van de Auditdienst Rijk over de uitvoering van het onderzoek naar de beschikbaarheid van het tapsysteem van de politie in 2012-2016.