Beschikbaarheid tapsysteem

Het rapport bevat een onderzoek naar de technische beschikbaarheid van het tapsysteem van de Nederlandse politie over de periode 2012 tot en met juni 2016.