Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017. Het maatschappelijk belang van de examens stelt hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel examens als de afnames. De minister wil de betrokkenheid van leraren bij het gehele examenproces de komende jaren verder vergroten.