Kamerbrief bij Ontwerpbesluit voor technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het ontwerpbesluit voor technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.