Aanbieding stand van zaken moties en toezeggingen december 2018

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van openstaande moties en toezeggingen.