Aanbieding verkenning 'Museaal verwervingsbeleid in het buitenland'

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer een verkenning naar het aankoopbeleid van bijzondere werken in andere landen.