Aanbiedingsbrief bij besluit bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).