ADR-rapport Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid

Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van de nationale veiligheid in relatie tot de samenwerking met civiele partners tot 1 januari 2016.

De beleidsdoorlichting geeft een oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ter zake gevoerde beleid. Op basis van de feitelijke bevindingen wordt verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd aan de Tweede Kamer.