Advies Besluit activiteiten leefomgeving

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving), met nota van toelichting.