Advies Besluit bouwwerken leefomgeving

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving), met nota van toelichting.