Advies Besluit kwaliteit leefomgeving

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving), met nota van toelichting.