Adviestraject Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten - Bijlagen bij eindadvies

Het doel van de expertisefunctie van de zintuiglijk gehandicapten (ZG) sector is
het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele, auditieve
en/of communicatieve beperking door het zo goed mogelijk opheffen of
compenseren van de beperkingen die worden ervaren en het psychisch leren
omgaan met de beperkingen.