Kamerbrief over hoofdlijnen algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 24 november 2017

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen van de algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail op 24 november 2017.  Enkele onderwerpen waren verbeteringen van het financieel beheer, de omvorming van ProRail tot
zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS).