Antwoorden op Kamervragen over misstanden op de kazerne in Schaarsbergen

Staatssecretaris Visser (Def) beantwoordt vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over misstanden te Schaarsbergen. Deze versie vervangt de versie die eerder vandaag is verstuurd. Per abuis was daarin de laatste alinea van het antwoord op vraag 5 weggevallen. Dit is alsnog de volledige versie.