Benoeming ambassadeurs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met twaalf ambassadeursbenoemingen. De benoemingen gaan in vanaf volgend jaar zomer. Zij zijn definitief als de gastlanden er goedkeuring aan hebben verleend.

De ministerraad stemt in met de volgende benoemingen:

 • Albanië, met standplaats Tirana: Guusje Korthals Altes, nu hoofd van de economische afdeling op de ambassade in Warschau
 • Burundi, met standplaats Bujumbura: Caecilia Wijgers, nu plaatsvervangend ambassadeur in Accra
 • India, met standplaats New Delhi: Marten van den Berg, nu directeur-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen
 • Kroatië, met standplaats Zagreb: Henk Voskamp, nu plaatsvervangend ambassadeur in Berlijn
 • Letland, met standplaats Riga: Govert Jan Bijl de Vroe, nu ambassadeur in Lissabon
 • Libië, met standplaats Tripoli (tijdelijk Tunis, gezien de veiligheidssituatie in Libië): Lars Tummers, nu hoofd van de afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid bij de directie Veiligheidsbeleid
 • Malta, met standplaats Valletta: Frank Keurhorst, nu hoofd van de afdeling Maghreb en Golfstaten bij de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten
 • Mozambique, met standplaats Maputo: Henny de Vries, nu plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah
 • Nieuw Zeeland, met standplaats Wellington: Mira Woldberg, nu hoofd van de afdeling Zuid-Azië en Oceanië bij de directie Azië en Oceanië
 • Portugal, met standplaats Lissabon: Nienke Trooster, nu ambassadeur in Hanoi
 • Vietnam, met standplaats Hanoi: Elsbeth Akkerman, nu plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de Wereldhandelsorganisatie WTO in Genève
 • Zuid-Afrika, met standplaats Pretoria: Han Peters, nu ambassadeur in Brasilia.

Met deze benoemingen komt het aantal vrouwen op ambassadeursfuncties op ruim 30%. De stijgende lijn van vrouwen die worden benoemd op ambassadeursfuncties wordt hiermee voortgezet.