Benoeming president Centrale Raad van Beroep

De heer mr. T. (Takvor) Avedissian wordt de nieuwe president van de Centrale Raad van Beroep. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten hem voor te dragen voor benoeming. Avedissian begint 1 februari 2018 bij de Centrale Raad van Beroep.

De heer Avedissian (1965) volgt bij de Centrale Raad van Beroep de heer mr. drs. T.G.M. Simons op, die 16 september 2017 president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is geworden. Avedissian is op dit moment president van de rechtbank Overijssel. Daarvoor heeft hij onder meer bij de rechtbanken in Oost-Nederland, Haarlem en Rotterdam gewerkt.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van bijvoorbeeld sociale verzekeringen en -voorzieningen, uitkeringen en ambtenarenzaken.