Besluit op Wob-verzoek Subsidies Roma- en Sinti-organisaties

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 22 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over subsidies aan organisaties die zich inzetten voor voor Sinti en Roma.