Besluit Wob-verzoek over ADR-rapport

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2017 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het rapport van de Auditdienst Rijk van het onderzoek naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol.