Besluit Wob-verzoek over beschikkingen aan woningcorporaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 22 december 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een mondeling verzoek over beschikkingen (waaronder bestuurlijke boeten, aanwijzingen, een aanstelling van toezichthouders of een last onder dwangsom) aan instellingen in de sociale huursector van 2015 tot en met 2016.