Dashboard bestuursakkoord po 2017

Dit document beschrijft de voortgang op de doelstellingen die zijn afgesproken in het bestuursakkoord voor het basisonderwijs.