Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

De beleidsdoorlichting bevat een beoordeling van de doelstellingen van het luchtvaartbeleid uit de Rijksbegroting in de beleidsperiode 2009 - 2015.