Eindrapport 'Beleidsdoorlichting HXII artikel 14: Wegen en Verkeersveiligheid'

De beleidsdoorlichting richt zich op de uitgaven aan het hoofdwegennetwerk en verkeersveiligheid in onder andere de vorm van opdrachten, subsidies en bijdragen aan agentschappen.