Eindrapport 'Evaluatie Regeling vrijstelling wegenbouw'

Het rapport bevat een beoordeling van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Regeling vrijstelling wegenbouw.