Factsheet Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Deze factsheet beschrijft de hoofdlijnen van de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen zoals vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).