Leidraad stranding levende grote walvisachtigen

Deze leidraad is mede aangepast naar aanleiding van een aantal strandingen na 2013. Vanaf 2012 hebben er meerdere strandingen van levende walvisachtigen plaatsgevonden. De eerdere leidraad stamt uit 2013.