Perspectieven om het ELFPO te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen - Verschillenanalyse ELFPO en EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) biedt aanknopingspunten voor concrete vereenvoudiging van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Aanpassen van de uitvoerings-, beheers- en controlesystematiek

Aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de uitvoerings-, beheers- en controlesystematiek voor niet-grondgebonden betalingen zoals in EFRO, met name 'differentiatie in verantwoording' en intensivering van het 'Single information, Single audit' (SiSa-) principe.

Zijn er adviezen te geven voor een vereenvoudiging van het ELFPO?

De plattelandsontwikkelingsprogramma’s vallen onder het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De regeldruk lijkt in de systematiek van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) het grootst te zijn. Het ELFPO is daarom vergeleken met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van het rapport was om te bezien of er adviezen te geven zijn voor een vereenvoudiging van het ELFPO, die een grote kans van acceptatie hebben bij de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een belangrijk onderwerp. Het GLB van 2014 is eerder ingewikkelder dan eenvoudiger dan zijn voorganger

Het rapport biedt interessante en onderbouwde opties om het ELFPO, als onderdeel van het GLB, te vereenvoudigen bij de herziening van het GLB.