TAC en quota verordening 2017

Voorstel voor een vaststelling voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die gelden in EU-wateren en, voor EU-vissersvaartuigen, in bepaalde wateren buiten de Unie.