TAC en quotaverordening 2018

Voorstel voor een vaststelling voor 2018 van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die gelden in EU-wateren en, voor EU-vissersvaartuigen, in bepaalde wateren buiten de Unie.