Advies Raad van State wetsvoorstel gebruik passagiersgegevens bij bestrijding terrorisme

Advies van de Raad van State op het wetsvoorstel Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven. Het wetsvoorstel houdt verband met implementatie van de Europese richtlijn voor het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit.