Afschrift brief over aanvraag Nederlanderschap

Afschrift van de voorbeeldbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de aanvraag van het Nederlanderschap.