Toelichting bij het Informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren

Op 9 oktober 2017 heeft het ministerie van BZK het informatiedocument gepubliceerd voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren1). Dit naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Dit informatiedocument is opgesteld in overleg met o.a. de Vereniging Bouw- en  Woningtoezicht Nederland, TNO, Bouwend Nederland, Bond Fabrikanten Betonproducten Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en VN-constructeurs. Hoewel deze partijen goed met dit document kunnen werken, bestond er behoefte aan een nadere toelichting bij het stappenplan in dit informatiedocument. Deze toelichting is nu opgesteld in overleg met deze partijen. In het bijgaande toelichtende document worden de afzonderlijke beoordelingstappen toegelicht. Verder geeft dit document o.a. rekenvoorbeelden en informatie over proefbelastingen.