Voortgangsrapportage Wachttijden in de ggz

Deze rapportage beschrijft de voortgang van de landelijke afspraken ggz om de wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terug te dringen. Ook bevat het rapport de voortgang van de activiteiten uit het actieplan wachttijden in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).