Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake de moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs.